Het Bureau

JagerJanssen studio onder de monumentale hofbogen

De JagerJanssen studio, foto: René de Wit [meer JagerJanssen foto's op www.flickr.com/jagerjanssen.]


Profiel JagerJanssen architecten BNA

JagerJanssen is een Rotterdams architectenbureau. Het bureau werd in 2003 opgericht door Alex Jager en Rogier Janssen, beiden afgestudeerd in de richting architectuur aan de Technische Universiteit Delft.

De eerste jaren hield JagerJanssen kantoor in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. In 2006 verhuisde het bureau naar de monumentale Hofbogen, eveneens in de havenstad.

Bureausamenstelling

JagerJanssen bestaat uit twee architect–partners: Alex Jager en Rogier Janssen. Regelmatig werkt JagerJanssen samen met andere bureaus.

Werkterrein

Het werkterrein beslaat particuliere bouw, woningbouw en horeca. Daarnaast voeren we regelmatig haalbaarheidsstudies uit.

JagerJanssen streeft naar een diversiteit in de opdrachtenportefeuille. Dit houdt het bureau flexibel en dynamisch. Bovendien maakt het de onderneming economisch weerbaar.

Expertisegebieden

Contextueel ontwerp, inpassing, conceptontwikkeling, proportieleer, presentatie, marketing, informatie–visualisatie


Visie en missie

Onze maatschappij wordt steeds complexer. De scheidslijn tussen de virtuele en fysieke werkelijkheid vervaagt. Een overvloed aan informatiestromen en economische, ecologische en demagogische ontwikkelingen maken ons onzeker. Het wordt telkens zowel moeilijker als belangrijker om je positie te bepalen. Er zal steeds meer behoefte komen aan structuur en houvast. 

De missie van JagerJanssen is het maken van begrijpelijke architectuur om het leven te veraangenamen en waarin de fysieke en virtuele werkelijkheid een vanzelfsprekende plaats hebben. [Ontwerpend] onderzoek, [publiek] debat en [interdisciplinaire] samenwerking zijn hierbij middelen.

 


Werkwijze

Bij voorkeur begeleidt het bureau het gehele project van initiatief tot en met uitvoering. Zo kan de architectonische kwaliteit en ambitie worden waargemaakt. 

Een goed proces is essentieel voor een goed resultaat. Architectuur maken doe je samen. In elk project streven we naar een bevlogen team met betrokken deelnemers. De opdrachtgever maakt daar vanzelfsprekend integraal onderdeel van uit.

lees meer.

Kwaliteit en nascholing

JagerJanssen is aangesloten bij XS-Rijnmond, een kenniscluster dat bestaat uit een aantal kleine, bij de BNA aangesloten architectenbureaus uit de regio Rijnmond. 

Gezamenlijk hebben zij kwaliteitscriteria voor kleine bureaus opgesteld en deze aan TNO/TüV Certification voorgelegd. In de jaren 2008, 2009 en 2010 is JagerJanssen met goed gevolg ge–audit. Vanaf 2011 is het kenniscluster overgegaan op een systeem van intervisie, waarbij dieper op de materie kan worden ingegaan. 

Daarnaast geeft het kenniscluster invulling aan de verplichte nascholing [Permanente Beroeps Ontwikkeling] voor architecten.

lees meer.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor JagerJanssen niet het doel, maar een logisch middel. JagerJanssen vindt het belangrijk dat bestaande sociale en fysieke structuren worden [door]gebruikt en -ontwikkeld. 

Duurzaam ondernemen is voor JagerJanssen eveneens belangrijk. Wij vinden dat je kennis moet nemen van de ervaring van oudere en jongere generaties, om deze verder te ontwikkelen. 

lees meer.


Netwerken

JagerJanssen is lid van de BNA en van de BNO. Daarnaast zijn Alex en Rogier lid van Architectura et Amicitia.
Tevens maakt JagerJanssen deel uit van kenniscluster Rijnmond XS.


JAGERJANSSEN ARCHITECTS BNA

JagerJanssen embraces space. We enthusiasticly work on spatial assignments of divers nature, among which are private housing, large scale housing projects, feasibility studies and architectural visions. No two projects are the same, our architecture always is a logic outcome of time, context, dialog between client and architect and collaboration with third parties. We want to make architecture that is a counterweight to the complexity of contemporal society.

Our office is housed underneath the monumental arches of the former elevated traintrack 'de hofbogen'in Rotterdam, the Netherlands.


 

Het team

afbeelding van Alex Jager
Alex Jager

Groningen 02-01-1976
Partner in JagerJanssen architecten BNA.
 
Wat vooraf ging aan JagerJanssen
Tijdens mijn studie Bouwkunde aan de TU in Delft werkte ik in diverse studieprojecten samen met Rogier Janssen. Al in 1998 bundelden we onze krachten in ons eerste bedrijf CafeZ. CafeZ verzorgde voornamelijk artist impressions en andere grafische presentaties. In 2001 studeerde ik met eervolle vermelding af op 'het netwerkpark', een complex waarin wonen, werken en recreëren werden geïntegreerd. 
In 2001 fuseerde CafeZ met internetbedrijf Externet en vanaf 2001 namen we gezamenlijk onze intrek in de Van Nelle Ontwerpfabriek. In 2003 werd besloten om de koers naar architectuur stevig in te zetten, onder de naam JagerJanssen architecten BNA.
 
JagerJanssen architecten BNA
Vanaf 2003 werkte JagerJanssen vanuit de Van Nelle Ontwerpfabriek aan diverse projecten.
In 2006 verhuisde het bureau naar de Hofbogen.
 
Lidmaatschappen
Alex is lid van de BNA, BNO en van AetA
 

afbeelding van Rogier Janssen

Partner in JagerJanssen.

Ik werd in 1976 geboren te Amsterdam.
In 2003 studeerde ik af aan de Technische Universiteit te Delft op een drijvend badcomplex in het IJ, het Zwemplex.

Binnen dit studieproject heb ik uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe mogelijkheden van het Plastisch Stelsel: een fascinerend alternatief voor het decimale maatstelsel, dat doorgaans gebruikt wordt in de architectuur.