Het Bureau

Profiel JagerJanssen architecten BNA

JagerJanssen is een Rotterdams architectenbureau. Het bureau werd in 2003 opgericht door Alex Jager en Rogier Janssen, beiden afgestudeerd in de richting architectuur aan de Technische Universiteit Delft.

De eerste jaren hield JagerJanssen kantoor in de Van Nelle Ontwerpfabriek in Rotterdam. In 2006 verhuisde het bureau naar de monumentale Hofbogen, eveneens in de havenstad.

Bureausamenstelling

Het team van JagerJanssen bestaat uit: Alex Jager [architect/partner], Rogier Janssen [architect/partner] en Martijn Feenstra. 

Regelmatig werkt JagerJanssen samen met andere bureaus.

Onder de naam Overtuin architecten heeft JagerJanssen een samenwerkingsverband met Joke Vos Architecten. Vanuit Overtuin architecten werd project Overtuin geïnitieerd en ontwikkeld.

Alex Jager Rogier Janssen
Alex Jager Rogier Janssen

Eerder werkten bij JagerJanssen

Martijn Feenstra, Michelle Kox, Eilien Neumann, Saskia Moerenhout, Stan Kruijssen, Jia Chen, Marijn Boterman

Werkterrein

Het werkterrein beslaat particuliere bouw, woningbouw en horeca.

Expertisegebieden

Contextueel ontwerp, inpassing, conceptontwikkeling, proportieleer, presentatie, marketing, informatie–visualisatie

Visie en missie

Onze maatschappij wordt steeds complexer. De scheidslijn tussen de virtuele en fysieke werkelijkheid vervaagt. Een overvloed aan informatiestromen en economische, ecologische en demagogische ontwikkelingen maakt ons onzeker. Het wordt telkens zowel moeilijker als belangrijker om je positie te bepalen. Er zal steeds meer behoefte komen aan structuur en houvast. 

De missie van JagerJanssen is het maken van begrijpelijke architectuur om het leven te veraangenamen en waarin de fysieke en virtuele werkelijkheid een vanzelfsprekende plaats hebben. [Ontwerpend] onderzoek, [publiek] debat en [interdisciplinaire] samenwerking zijn hierbij middelen.

Werkwijze

Bij voorkeur begeleidt het bureau het gehele project van initiatief tot en met uitvoering. Zo kan de architectonische kwaliteit en ambitie worden waargemaakt. 

Een goed proces is essentieel voor een goed resultaat. Architectuur maken doe je samen. In elk project streven we naar een bevlogen team met betrokken deelnemers. De opdrachtgever maakt daar vanzelfsprekend integraal onderdeel van uit.

lees meer.

Kwaliteit en nascholing

JagerJanssen is aangesloten bij AN-Rotterdam, een kenniscluster dat bestaat uit een aantal kleine, bij de BNA aangesloten architectenbureaus uit de regio Rijnmond. 

Gezamenlijk hebben zij kwaliteitscriteria voor kleine bureaus opgesteld en deze aan TNO/TüV Certification voorgelegd. In de jaren 2008, 2009 en 2010 is JagerJanssen met goed gevolg ge–audit. Vanaf 2011 is het kenniscluster overgegaan op een systeem van intervisie, waarbij dieper op de materie kan worden ingegaan. 

Daarnaast geeft het kenniscluster invulling aan de verplichte nascholing [Permanente Beroeps Ontwikkeling] voor architecten.

lees meer.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is voor JagerJanssen niet het doel, maar een logisch middel. JagerJanssen vindt het belangrijk dat bestaande sociale en fysieke structuren worden [door]gebruikt en -ontwikkeld. 

Duurzaam ondernemen is voor JagerJanssen eveneens belangrijk. Wij vinden dat je kennis moet nemen van de ervaring van oudere en jongere generaties, om deze verder te ontwikkelen. 

lees meer.

Netwerken

JagerJanssen is lid van de BNA. Daarnaast zijn Alex en Rogier lid van Architectura et Amicitia.
Rogier is aangesloten bij de Vastgoed Sociëteit Rotterdam Rijnmond [VSRR].

JAGERJANSSEN ARCHITECTS BNA

JagerJanssen embraces space. We enthusiasticly work on spatial assignments of divers nature, among which are private housing, large scale housing projects, feasibility studies and architectural visions. No two projects are the same, our architecture always is a logic outcome of time, context, dialog between client and architect and collaboration with third parties. We want to make architecture that is a counterweight to the complexity of contemporal society.

Our office is housed underneath the monumental arches of the former elevated traintrack 'de hofbogen'in Rotterdam, the Netherlands.