Architectuurvisie en werkwijze

Abstraheren

Het basisstreven van de architectuurpraktijk van JagerJanssen is eenvoud. Eenvoud geeft ruimte aan een duurzame beleving.

We ervaren onze maatschappij in toenemende mate als complex. De ervaring van complexiteit komt in deze tijd voort uit de immer groeiende druk op de infrastructuur, een overdaad aan informatiestromen, demagogische en integratievraagstukken en de vervlechting van de virtuele en fysieke wereld. Grote maatschappelijke veranderingen jagen mensen het hoofd op hol. Tegenover deze conditie plaatst JagerJanssen architectonische rustpunten die zich niet opdringen maar ruimte geven, zowel in fysieke zin als mentale zin. Dit noemt JagerJanssen eenvoud.
Een aldus zorgvuldig ontworpen ruimte of gebouw dringt zich niet op maar laat zich als een spiegel voor emoties op vele manieren aflezen en beleven en blijft daardoor dynamisch in de tijd. Deze eenvoud bereikt JagerJanssen door verregaand te abstraheren. Hierbij blijft JagerJanssen een aantal uitgangspunten trouw.

Het architectonisch concept

Een architectonisch concept

 


Logica

Een ontwerpproces start met de complexiteit van het programma van eisen en wensen. Onze interpretatie daarvan, aangevuld met eigen ideeën, noemt JagerJanssen het concept. Van hieruit start het ontwerpproces, waarin gewerkt wordt naar een logische vertaling van functie in vorm, het architectonisch concept: een programmatisch-ruimtelijke rangschikking waaruit JagerJanssen voor de rest van het ontwerpproces een leidende logica destilleert. De gevonden logica maakt het mogelijk om compromisloos te kunnen werken. Deze is uiteindelijk zichtbaar in de plattegrond, de doorsnede en daarmee in de driedimensionale compositie. Gebouwen worden nadrukkelijk niet als een stapeling van plattegronden beschouwd, maar juist als een ruimtelijk geheel.

Consequentie

Het trouw blijven aan beginselen: de keuzes die je hebt gemaakt tijdens het ontwerpproces worden tot het eind gerespecteerd en als zodanig gematerialiseerd.

Leesbaarheid

Door het abstraheren van het basis volume komt JagerJanssen tot heldere vormen. Het is belangrijk dat een ontwerp begrijpelijk maakt wat er gebeurt; dat het zich laat lezen. In het streven naar eenvoud is het van belang architectuur te maken waarin de achterliggende gedachte, het concept, zichtbaar is.
Deze werkwijze leidt tot architectuur die verwijst naar de context zonder historiserend te zijn. De ontwerpen hebben een krachtige vorm en altijd een materialisatie waarin visuele en fysieke mogelijkheden tot het uiterste benut worden.

Concretiseren

Bij het concretiseren van het abstracte idee blijft JagerJanssen trouw aan dezelfde uitgangspunten logica, consequentie en leesbaarheid. Het concept wordt doorgezet tot in elk aspect van een gebouw.

Bewezen kwaliteiten en oplossingen uit het verleden worden regelmatig ingezet in nieuwe ontwerpen die klaar zijn voor de toekomst. JagerJanssen imiteert niet. JagerJanssen refereert. 
Ambachtelijke metselwerkvlechtingen bijvoorbeeld konden de lokale Eelder bouwtraditie continueren en waren tegelijkertijd de meest geeigende oplossing voor de hoekaansluiting van het opgaande metselwerk met het onconventionele bakstenen dak. Het betreft hier noch decoratie noch imitatie: het resultaat vormt zo een brug tussen verleden en toekomst, nieuwe mogelijkheden van oude tradities.
In Blauwestad in de provincie Groningen werd een eigentijdse villa ontworpen die de esthetische kwaliteiten van een boerenschuur, een representatieve opkamer en optimaal overzicht over de landerijen combineert met een moderne materialisatie. 
In Elst verordonneerde het beeldkwaliteitsplan een ‘fris en eigentijds’ ontwerp met een schuine kap en een formele, aan ‘de laan’ gelegen voorgevel. De door JagerJanssen ontworpen woning slaat een brug tussen de moderne smaak van de opdrachtgever en de traditionele voorbeelden uit het beeldkwaliteitsplan.

Dialoog

De architectuur van JagerJanssen gaat op diverse manieren de dialoog aan met de gebruiker, de context en passanten.
Het gebouwde oeuvre van JagerJanssen is telkens zorgvuldig en met respect ingepast in de omgeving. Hierin wordt niet slechts rekening gehouden met de wensen van de gebruiker. Aanbevelingen uit eventueel vigerende beeldkwaliteitsplannen, welstandsnota’s en bestemmingsplannen worden niet als restricties opgevat maar juist als mogelijkheden om tot een passend ontwerp te komen. Tevens reageert het ontwerp op aanwezige kwaliteiten uit de gebouwde of historische context.
Het ontwerp gaat verschilende dialogen aan, en het gebouwde resultaat is een discussie. Ingebed in het ontwerp zit zowel respect voor als kritiek op de algehele context. De gebouwen van JagerJanssen hebben karakter, persoonlijkheid, communiceren, bekritiseren, respecteren en beklijven.

JagerJanssen 2.0

JagerJanssen zelf heeft een actieve hedendaagse bijdrage aan de architectuurdialoog. Zo wordt op het weblog regelmatig verslag gedaan van bouwvorderingen, excursies, en aan architectuur verwante zaken. 
Om te zorgen dat potentiële opdrachtgevers of geïnteresseerden hun weg vinden naar de online presence van JagerJanssen worden alle mogelijke digitale kanalen ingezet: van SketchUp modellen op Google Earth, Google AdWords, tagging tot photosharing op Flickr.
Anders dan de traditionele manier van communiceren vooronderstellen deze kanalen interactie met gebruikers. Zo ontstaat een dialoog.

JagerJanssen architects BNA
 Rotterdam