Altijd in ontwikkeling: Permanente Beroeps Ontwikkeling

JagerJanssen is aangesloten bij een kenniscluster dat bestaat uit een aantal kleine, bij de BNA aangesloten architectenbureaus uit de regio Rijnmond. Gezamenlijk geven zij onder andere invulling aan hun Permanente Beroeps Ontwikkeling [PBO]: de verplichte na- en bijscholing voor architecten teneinde de kennis op peil te houden.

Kwaliteitscriteria voor kleine architectenbureaus

In 2005 heeft een groep kleine architectenbureaus uit de regio Rijnmond een kenniscluster opgericht, onder de vlag van de Bond van Nederlandse Architecten en begeleid door innovatieadviseurs van Syntens.

De doelstelling van het kenniscluster is om de marktpositie van de aangesloten kleine architectenbureaus te verbeteren, door samen te werken aan professionalisering van de bedrijfsvoering. Namens de groep is marktonderzoek verricht, waardoor de deelnemers zich beter bewust zijn van hun plek binnen de sector en doelgericht kunnen werken aan voortdurende verbetering van hun dienstverlening.

In samenwerking met TNO Certification is een set kwaliteitscriteria opgesteld, die de basis legt voor gegarandeerde professionele bedrijfsvoering met behoud van de zeer persoonlijke werkwijze van elk architectenbureau. Er is onder andere een regeling opgenomen voor vervanging van de architect in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid, de zogenaamde calamiteitenregeling. Dit alles maakt een architectenbureau dat volgens deze criteria werkt zeer aantrekkelijk voor professionele opdrachtgevers.

De bureaus van het kenniscluster laten zich jaarlijks interviseren door de andere leden.

Meer over XS-Rijnmond

Meer informatie over het kenniscluster XS-Rijnmond is te vinden op de site: www.xs-rijnmond.nl