De ruimtelijke expertise van JagerJanssen wordt regelmatig ingezet voor het uitwerken van ontwikkelscenario's bij stedelijke transformatieopgaven.

Om een goed beeld te krijgen van de waarde van de eigen vastgoedportefeuille of het bepalen van de residuele waarde van het bezit dat mag worden afgestoten.
We doen dit in opdracht van gemeentes, woningcorporaties en vastgoedontwikkelaars onder de noemer Ontwikkelscan. 

Voor diverse partijen heeft JagerJanssen haalbaarheidsstudies, [her]ontwikkelscenario's en volumestudies uitgevoerd, op basis waarvan:

 • de haalbaarheid van een project kan worden berekend;
 • eventuele aan- of verkoopprijs van de kavel kan worden worden bepaald;
 • de ontwikkelpotentie van een gegeven ontwikkellocatie kan worden onderzocht;
 • de ruimtelijke mogelijkheden van een locatie in kaart worden gebracht.

De Ontwikkelscan bestaat doorgaans uit de volgende onderdelen:

 1. de opgave;
 2. beschrijving van de locatie in woord en beeld [om een goede indruk te krijgen brengen we een bezoek aan de locatie];
 3. analyse kadastraal;
 4. analyse randvoorwaarden [procedurele & ruimtelijke haalbaarheid: vigerende regelgeving met betrekking tot bestemmingen, beeldkwaliteit, parkeren etc.];
 5. uitwerking van de ontwikkelde modellen en/of scenario's. Hoeveel alternatieven en in hoeverre elk alternatief wordt uitgewerkt hangt uiteraard af van het doel van de studie. Vaak beperken modellen zich tot vlekkenplannen en massa- of bouwvolume modellen, waarin aangegeven de verschillende functies. Op basis van de m2 BVO [Bruto Vloer Oppervlak] in combinatie met GO [Gebruiks Oppervlak] kan een inschatting worden gemaakt van de te verwachten bouwkosten;
 6. inzichtelijke 3D weergaven van de ontwikkelde modellen en/of scenario's;
 7. eventuele sfeerimpressies;
 8. beknopte conclusies en aanbevelingen

De Ontwikkelscan van JagerJanssen wordt helder en overzichtelijk gepresenteerd in een A3 of A4 boekwerkje dat we in .pdf formaat aanleveren.

Voordelen van de Ontwikkelscan:

 1. Snel: wij streven er naar om de studie binnen twee á drie weken gereed te hebben. Voorafgaand aan de definitieve studie leveren we een digitaal concept ter goedkeuring
 2. Compleet: de studies van JagerJanssen staan op zichzelf, hebben een begin en een eind, en zijn daardoor goed leesbaar. Door deze compleetheid kan de studie integraal worden opgenomen in een eventueel verkoopdossier;
 3. Representatief: het document moet zichzelf verkopen. Een leesbare en overzichtelijke layout, heldere en consequente kleurencombinaties en aansprekende schema's en/of impressies resulteert in een zichtbaar verzorgd document. 

JagerJanssen facilitates your decision!

Martijn Van Schaik, interim opdracht at PostNL Real Estate BV

“Ontwikkelscan is een zeer nuttig product waarmee vastgoedeigenaren tegen een zeer schappelijke prijs inzicht krijgen wat de herontwikkelingsmogelijkheden zijn van het eigendom. Een bruikbare haalbaarheidstudie waarmee een beslissing kan worden gemaakt wat te doen met het onroerend goed.”

Jeroen IJzer, Director/owner of IJzer Vastgoed at IJzer Vastgoed

“Ik ben zeer te spreken over dit product en de wijze waarop JagerJanssen mee denkt met het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden. Op deze manier is het voor ontwikkelaars relatief makkelijk en efficient te zien of een ontwikkeling haalbaar is en wat de (financiele) parameters zijn.”