BNA Kubus gaat naar OMA

Rotterdam -- De Kubus is het onderscheidingsteken van de BNA dat aan een persoon of een instelling wordt toegekend als blijk van waardering voor een bijzondere verdienste voor de architectuur in Nederland. De kubuswinnaar van 2007 is het architectenbureau van Rem Koolhaas, OMA. De feestelijke uitreiking vond afgelopen zaterdag [10 november] onder grote belangstelling plaats in de Kunsthal. Na de inleiding van BNA-voorzitter Jeroen van Schooten, waarin hij ondermeer Rotterdam prees als architectuurstad waar andere steden zich nog aan kunnen optrekken, was het podium voor Bernard Colenbrander. Die bracht een overtuigend en bij vlagen humoristisch verhaal met een open einde. Aan de hand van diverse vergelijkingen legde hij een aantal aspecten van Rem Koolhaas' persoon bloot. Zelfs de geonduleerde in Duckstad woonachtige Rem Holkaas ontkwam niet aan het verhaal. Hoewel de aansluitende borrel het beste nu had kunnen beginnen, ging het programma nog even door. Nadat de voorzitter van de Kubusjury het juryrapport had voorgedragen kreeg het publiek de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte korte film 'A day at the Office' te zien: het kantoor van OMA te Rotterdam wel te verstaan. De humor in de architectuur blijkt weer eens ver te zoeken, geef ons maar a day at 'The Office'. Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer was ten slotte van de partij om de felbegeerde Kubus te overhandigen aan Floris Alkemade, Ellen van Loon en Victor van der Chijs, partners bij OMA. Haar relaas was wel om besmuikt te lachen, echter niet vanwege de humor. Floris sprak ten slotte nog een klein dankwoordje uit. Jeroen van Schooten ten slotte nog een klein slotwoordje. Tot slot restte uiteindelijk de borrel. Uitreiking BNA Kubus 2007 Uitreiking BNA Kubus 2007 Minister Cramer [rechts] overhandigt de kubus aan Ellen van Loon [OMA]. Naast Ellen staan mede-partners Victor van der Chijs en Floris Alkemade. Foto's: JagerJanssen
Wordpress category: 
Architectuur