Een nieuw jaar!

Rotterdam -- Hoewel we al weer een dikke week onderweg zijn willen we iedereen toch nog graag een gelukkig 2011 toewensen. Zowel Jager als Janssen neemt zich in het nieuwe jaar plechtig voor om meer linkedinvriendjes, weblogberichten, twitterberichten en facebookupdates te maken, jullie gaan van ons horen!

2010 samengevat

Temidden van crisisjaar 2010 zagen we een aantal onmiskenbaar felle lichtpunten:

  • In 2010 werd 11 maal een project van JagerJanssen in print gepubliceerd, waarvan 3 projecten [voor het eerst!] in vuistdikke naslagwerken;
  • JagerJanssen deed weer eens mee met een tweetal prijsvragen [helaas zonder succes];
  • In februari werd JagerJanssen voor de derde maal met goed gevolg door Tüv/TNO geaudit;
  • Rogier etaleerde zijn kennis over het Plastisch Getal in een tijdelijk kunstwerk, tentoongesteld in galerie De Aanschouw;
  • JagerJanssen presenteerde een visie op het Gemeentemuseum in Maassluis [maar werd niet geselecteerd];
  • JagerJanssen opende haar deuren op de Dag van de Architectuur, onderhavig jaar in het teken van hergebruik;
  • Aanbouw Bakker werd opgeleverd voor het zomerreces;
  • In juli kocht Janssen een appartement in het centrum van 010 [en is voorlopig nog niet uitgeklust];
  • Begin september werd Jager vader van een gezonde zoon [en sliep de rest van 2010 niet meer];
  • 10-10-10 opende het door ons ontworpen Restaurant Het Bosch zijn deuren voor het grote publiek.
Gemakshalve is in bovenstaande lijst niet vermeld dat we in opdracht van de TNT voor minimaal 10 voormalige postkantoorlokaties een haalbaarheidsstudie naar alternatieve ontwikkelmogelijkheden hebben uitgevoerd, dat we in samenwerking met DREISSEN architecten een ontwerp maakten voor een ellenlang loodsgebouw in Amsterdam, en dat we diverse particulieren weer een architectonisch hart onder de riem hebben gestoken. 
Wordpress category: 
Architectuurook leuk