Hoogverraad

Aan het eind van weer een donker architectuurjaar werd op vrijdag 14 december jongstleden tijdens een vrolijke manifestatie de Architect van het Jaar 2012 [AvhJ2012] bekend gemaakt. Curieus genoeg ging bureau ZUS er met de titel vandoor in de categorie Small.

 

Voor zover bij mij bekend zijn de beide partners van bureau ZUS niet ingeschreven in het architectenregister. In het architectenregister kunnen personen die aan bepaalde voorwaarden voldoen zich als architect, stedenbouwkundige, tuin- en landschapsarchitect of interieurarchitect laten registreren. Je mag de titel uiteraard pas bezigen na inschrijving.

 

De partners van bureau ZUS zijn geen architecten. Hun bureau is geen architectenbureau. Wel zijn ze nu gekozen tot Architect van het Jaar in de categorie Small en dat stoort mij. Het gaat mij daarbij uitdrukkelijk niet om bureau ZUS, die gun ik alle prijzen van de wereld. Maar er gaat een discutabel signaal van uit.

 

De architectentitel is in Nederland beschermd, het beroep niet [1]. Je mag wel architectenwerkzaamheden uitvoeren zonder dat je architect bent, maar je mag je niet zomaar architect noemen. De titel zegt iets over vakbekwaamheid, over kwaliteitsborging en over bescherming van opdrachtgevers. Niet voor niets zijn architecten verplicht tot het volgen van Permanente Beroeps Ontwikkeling en moeten kandidaat-architecten vanaf 2015 zelfs een verplichte tweejarige beroepservaringperiode doorlopen.

 

Dat klinkt allemaal niet zo sexy, maar is wat mij betreft wel onmisbaar voor een complex en verantwoordelijk beroep. Vroeger, nu en in de toekomst. Wij architecten mogen daar best wat meer voor uitkomen, door juist in onzekere tijden laten zien waar we als gekwalificeerde beroepsbeoefenaren voor staan. Helaas gebeurt dat veel te weinig [2]. Gedreven door economische tegenwind koersen wij architecten stuurloos af op een identiteitscrisis. En juist door niets te doen wordt de architectentitel van binnenuit langzaam om zeep geholpen.

 

Zoals tijdens de vrolijke manifestatie van afgelopen vrijdag [3], waar vele vakbekwame collega's zich applaudisserend medeplichtig maakten aan passief hoogverraad. En dus mag bureau ZUS zich Architect van het Jaar in de categorie Small noemen.

 

17.12.2012

Alex Jager

JagerJanssen architecten BNA

 

Noten van de schrijver:

[1] Meer informatie op www.architectenregister.nl

[2] Zie ook ons stuk 'Titelkandidaat' van 20 juni 2012 op ArchiNed

[3] Collega Janssen nam mijn honneurs waar

 

Wordpress category: 
Architectuur