Huis JaapJudith ingediend

Rotterdam -- De omgevingsvergunning voor de fraaie familiewoning van Jaap, Judith en kinders is aangevraagd. Eerder sprak welstand zich naar aanleiding van de schetsplanbeoordeling reeds positief uit over het ontwerp, dus we zien met vertrouwen de reactie van de gemeente Meppel tegemoet.

Huis JaapJudith

Het ontwerp aan de Havixhorst heeft aan oostzijde een aantal verbijzonderingen gekregen. Dit is dan ook de gevel die de eerste en onuitwisbare indruk op de nietsvermoedende achteloze of juist architectuurgeïnteresseerde voorbijganger zal achterlaten. Genoemde gevel heeft een subtiele knik meegekregen die de basis legt voor de verdere morfologische uitwerking van de woning zoals we later zullen zien. Ter verbijzondering van de entree is plaatselijk een hap uit het volume genomen als verwelkomend gebaar. Bovendien sta je hier beschut tegen allerhande meteorologische voorvallen.

 

De gevel aan de westzijde is vrijwel helemaal blind, op één pui na die de garage [annex toekomstig atelier] voorziet van daglicht. Deze is echter door een baksteenvoile aan het zicht onttrokken en speelt derhalve geen rol van betekenis in de gevelcompositie. De dakschilden springen voorts in het oog, de dakvensters lijken hier schots en scheef in aangebracht! Deze trompe-l'oeil echter is een direct gevolg van de subtiele hoekverdraaiing en de eis vanuit het bestemmingsplan om een dakhelling van minimaal 30º te realiseren.

Huis JaapJudith

Eenmaal binnen ontvouwt zich een ruimtelijk schouwspel. De riante living staat middels een vide in open verbinding met de bovenverdieping. Het schuine dakvlak daalt tot aan de achtergevel, benadrukt hiermee de diepe achtertuin-op-het-zuiden en biedt de argeloze zonaanbidder een plek. De leermeester van mijn leermeester Kees van der Hoeven -- leest u vooral zijn op onnavolgbare wijze ingekleurde architectuurnoviteiten, zie de Box] placht te zeggen: 'plaats heb je, plek moet je maken'.

Huis JaapJudith

Centraal in de living treffen we voorts de kookplek aan en als we verder lopen wordt onze nieuwsgierigheid beloond met een zicht- annex verkeersas naar boven. De vertikale verkeersafwikkeling vindt plaats in een zone aan de westzijde langs een blinde wand, om het zicht juist in lengterichting te dwingen. Strategisch geplaatste dakvensters voorzien de zone van daglicht -- uiteraard waterpas aangebracht in de helling van het dakschild.huis JaapJudith

De ontsluiting van de vertrekken op de verdieping liggen in dezelfde zone. Als de deur naar de masterbedroom open staat kijk je direct over de tuinen van de tegenoverliggende woningen heen richting Overijssel. 

 

We hopen op een voorspoedig vergunningentraject!

Wordpress category: 
Architectuur