JagerJanssen TNO gecertificeerd, gefeliciteerd!

Rotterdam -- JagerJanssen maakt deel uit van een netwerk met de werknaam 'BNA XS'. BNA XS bestaat uit een aantal kleine bureaus uit de regio Rijnmond die eens per maand samenkomen. Ten aanzien van kleine architectenbureaus bestaat een aantal vooroordelen, en BNA XS wil zich inzetten deze weg te nemen. Hiertoe heeft BNA XS onder andere een aantal kwaliteitscriteria voor kleine architectenbureaus opgesteld die zijn goedgekeurd door TNO Certification. De bij BNA XS aangesloten bureaus hebben zich afzonderlijk middels een audit laten keuren door TNO. Naast deze kwaliteitscriteria zijn opleiding en kennisuitwisseling speerpunten van BNA XS. Het initiatief BNA XS wordt ondersteund door Syntens. JagerJanssen was 8 november j.l. aan de beurt en is GOEDGEKEURD en dus vanaf heden TNO gecertificeerd!!
Wordpress category: 
Architectuurook leuk