Jong geleerd, oud gedaan

Rotterdam -- De architectjes in de dop van groep 4/5 a, b, c en d van Basisschool Het Plein in Rotterdam waren afgelopen weken druk in de weer met het ontwerpen van een stad voor fictief heerser Koning Leopold IV. Door verschillende partijen te bellen en schrijven werd door de kinderen op verschillende terreinen expertise ingewonnen. Tot ons groot genoegen waren de kinderen en hun juffies van het idee doordrongen dat je geen stad of gebouwen kunt ontwerpen zonder architect. Waarvan akte. Aldus toog kersverse architect Marijn van JagerJanssen naar onderhavige onderwijsinstelling om uit te leggen "hoe een architect het doet". Zelden werd hij op zo'n warm welkom getrakteerd! Het beroep architect stond in hoog aanzien, en de mythe rondom Marijn had dan ook grootse proporties aangenomen. De kinderen hadden vragen voorbereid en waren buitengewoon nieuwsgierig, vooral naar de maquettes. Naast vragen als "Is uw baas lief" en "Bent u sterk", bleek dat de kinderen goed op de hoogte waren van de gang van zaken tijdens het ontwerp proces. Als dank voor de medewerking hebben de kinderen allemaal een persoonlijk berichtje gestuurd. Door Marijn Boterman persoonlijke bedankjes van architectjes in de dop Een uitsnede van de persoonlijke bedankjes: klik voor een vergroting
Wordpress category: 
Architectuur