Maassluise School vervolgsessie

De Dijkpolder in Maassluis zal de komende jaren veranderen in een fantastisch woongebied, gelegen tussen de A20 en de Weverskade. Het Masterplan werd ontwikkeld door Sjoerd Soeters, in opdracht van Lely Vastgoed. Soeters over het gebied:

 

“Met een fijnmazig weefsel van sloten en riet, weggetjes en hagen, erven en hoven maken we ruimte voor ‘de architectuur van het geluk’. Een breed begrip, maar merkwaardig genoeg in Nederland een zeldzaam verschijnsel. Het gaat over verankering in het landschap, de rust van de eigen plek, identiteit, herkenbaarheid, en kan niet zonder eenheid in de veelheid: “the variety of each is dominated by the harmony of the whole”, zoals Unwin het uitdrukte. We laten de blokkendoosarchitectuur van het kubisme achter ons en gaan op zoek naar vormen waarin de traditie wordt gecontinueerd én vernieuwd. Wij nodigen jonge, frisse en ook ervaren, wijze ontwerpers uit, om vanuit hun idealen een bijdrage te leveren aan het definiëren van de Maassluise School.”

 

En zo geschiedde. Eind 2012 werd JagerJanssen samen met 40 andere architecten, stedenbouwkundigen en landschappers uitgenodigd om mee te denken over de 'architectuur van het woongeluk', waarin de kernwaarden ECHT, ONTSPANNEN, HOLLANDS en MOOI centraal stonden. In drie intensieve workshops werkten alle ontwerpers samen aan verschillende thema's voor de invulling van het gebied op verschillende schaalniveaus, om zo te komen tot een herkenbare architectuurstijl voor het gebied: De Maassluise School. 


De Weverskade

Sfeer langs de Weverskade

De sfeer langs de Weverskade

Maassluise School vervolgsessie

Samen met 4 andere ontwerpers werd JagerJanssen geselecteerd om de resultaten uit de workshops te toetsen op twee verschillende deelgebieden. Hieronder volgen wat kiekjes van de eindpresentatie, binnenkort meer inhoudelijke informatie. Kijk ondertussen op www.maassluiseschool.nl

vervolgsessie Maassluise School overzicht

Broodjes kroket tijdens de eindsessie op 15 april jl. in Maassluis... 

 

vervolgsessie Maassluise School

Sjoerd Soeters geeft commentaar op een presentatie. 

 

Wordpress category: 
Architectuur