Verplichte BeroepsErvaringPeriode voor architecten

Rotterdam -- Hij komt er aan, de verplichte 2-jarige beroepservaringperiode voor diegenen die afstuderen op of na 1 januari 2015 en zich als architect [of als stedenbouwkundige, als tuin- en landschapsarchitect of als interieurarchitect, omwille de duidelijkheid spreken we in dit stuk slechts van 'architect'] willen inschrijven in het architectenregister.

In Nederland is de titel 'architect' beschermd, maar het beroep niet. Iedereen kan dus architectenwerkzaamheden uitvoeren, je mag je echter niet zomaar architect noemen. Tot 1 januari 2015 geldt een afgeronde opleiding als vrijkaartje om je in te schrijven in het architectenregister, daarna zul je verplicht een 2-jarige beroepservaringperiode moeten doorlopen.

 

De bouwpraktijk in al zijn aspecten wordt steeds complexer en professioneler, dus wij kunnen ons in aanvulling op je studie een beroepservaringperiode voorstellen. Zo kunnen we architecten met kwaliteit blijven afleveren. Het is duidelijk dat er hier een extra taak ontstaat voor de pas afgestudeerde, maar ook voor de huidige beroepspraktijk, die geacht wordt de mentoren te leveren voor de beroepservaringperiode. Het gaat dus iedereen tijd, energie en dus geld kosten.

Maar wie is er eigenlijk gebaat bij meer architecten? Waarom zou je je architect willen noemen als je zonder die titel dezelfde werkzaamheden kunt aanbieden? Waarom zou ik mijn goede tijd investeren om potentiële concurrenten te gaan opleiden?

Vragen genoeg, en gelukkig zijn er ook al heel wat antwoorden. Zo ligt een groot deel van de regelgeving reeds besloten in de Wet op de architectentitel, kortweg de Wat. De 2-jarige beroepservaringperiode is een feit, maar over de exacte invulling ['nadere regels'] van deze periode kan nog worden gediscussieerd. Binnen bepaalde grenzen en een bepaalde tijdspanne, uiteraard.

Regeling BeroepsErvaringPeriode = BEP 

Bureau Architectenregister heeft de eerder genoemde 'nadere regels' verwoord in een conceptregeling beroepservaringperiode, BEP. JagerJanssen is gevraagd voor grafische en inhoudelijke ondersteuning in het communicatietraject rondom BEP. Er zullen vijf bijeenkomsten plaatsgrijpen in Nederland, waar de conceptregeling wordt toegelicht. 

 

Astrid Aarsen en de panelleden

 

Na een smaakvolle kop aspergesoep kon een heerlijk BEP avondje beginnen in het Schieblock te Rotterdam, waarin vele en zelfs vermaarde 'architecten'bureaus resideren. Na de introductie van Henk Döll is het tijd om onder leiding van Astrid Aarsen met de uitgenodigde panelleden te discussiëren.


Tot slot willen wij van JagerJanssen graag iedereen oproepen om notie te nemen van de aankomende veranderingen, en waar nodig mee te discussiëren over de voorliggende conceptregeling BEP. De nabije toekomst van ons vak staat op het spel...

BEP Groep op LinkedIn.

 

Wordpress category: 
Architectuur