XS Rijnmond excursie Almere

Rotterdam -- Twee keer per jaar organiseert kenniscluster XS-Rijmond, waar JagerJanssen architecten BNA onderdeel van uitmaakt, een excursie. Dit keer stond Almere op het programma en JagerJanssen was met 3 man goed vertegenwoordigd.

Om 11.00 werden we verwacht op het Architectuurcentrum CASla te Almere, van waaruit de stadswandeling begon onder leiding van Rob Rijbroek.
Het masterplan voor het centrum is van de hand van OMA. De oorspronkelijke orthogonale structuur is door OMA middels een diagonaal doorbroken. Het maaiveld van de diagonaal plooit zich over de parkeergarage tot een hoogte van zo'n zes meter en daalt vervolgens om uit te komen bij het Weerwater. In een aantal grote bouwblokken werd gestreefd naar een goede mix van winkels en woningen. De diverse betrokken architecten zijn in deze opzet goed geslaagd. Met name het grote gebouw van Christian 'fuck de rooilijn' de Portzamparc levert een levendige stedelijke mix, die haast mediterraans aandoet, chapeau.

Minder geslaagd vonden we de over-all samenhang tussen de gebouwen. Er lijkt een ware veldslag tussen de grote architecten te hebben plaatsgehad, waar met name de ruimtelijke kwaliteit de dupe van is geworden. Precies daar waar je zo prachtig op het Weerwater zou kunnen kijken heeft Sejima een ontoegankelijke blokkendoos geposteerd. We willen hierbij maar helemaal zwijgen over het gebouwtje van Van Sambeek & Van Veen...

Des middags werden we verwacht op het stadhuis van ijdeltuit Cees Dam. Zijn intialen staan overal waar je kijkt in het gebouw gegrift, ijdelheid van de bezoker wordt niet op prijs gesteld want een spiegel op het herentoilet ontbreekt. Een tweetal lezingen maakte dat XS Rijnmond weer helemaal op de hoogte is van het [collectief] Particulier Opdrachtgeverschap van Almere.

Namijmerend bij een wijntje op het mooiste pleintje van Almere werd de Rotterdamse delegatie er niet alleen door het Hollandse zomerweer fijntjes aan herinnerd dat het de hoogste tijd was huiswaarts te keren.

meer foto's op flickr.com

In 2005 heeft een groep kleine architectenbureaus uit de regio Rijnmond een kenniscluster opgericht, onder de vlag van de Bond van Nederlandse Architecten en begeleid door innovatieadviseurs van Syntens.

De doelstelling van de kenniscluster is om de marktpositie van de aangesloten kleine architectenbureaus te verbeteren, door samen te werken aan professionalisering van de bedrijfsvoering. Namens de groep is marktonderzoek verricht, waardoor de deelnemers zich beter bewust zijn van hun plek binnen de sector en doelgericht kunnen werken aan voortdurende verbetering van hun dienstverlening.

In samenwerking met TNO Certification is een set kwaliteitscriteria opgesteld, die de basis legt voor gegarandeerde professionele bedrijfsvoering met behoud van de zeer persoonlijke werkwijze van elk architectenbureau. Er is onder andere een regeling opgenomen voor vervanging van de architect in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid. Dit alles maakt een architectenbureau dat volgens deze criteria werkt zeer aantrekkelijk voor professionele opdrachtgevers.

Wordpress category: 
excursies