Gezinshuis + studio appartement

Create@Müllerpier kavel 28

De Müllerpier in Rotterdam is een voormalige havenpier aan de westzijde van het stadscentrum. De wigvormige pier is aan drie zijden omsloten door water. Het stedenbouwkundige plan werd tussen 1998 en 2003 door KCAP gemaakt en bestaat uit een aantal blokken die parallel zijn gelegd aan de oost- en westkades. Tevens is een paar blokken gedraaid. Een en ander resulteert op ooghoogte in een vloeiende aaneenschakeling van wigvormige stedelijke ruimten. 

Create@Müllerpier is gesitueerd op de kop van de pier en bestaat uit 28 geschakelde zelfbouw kavels, met variabele beukbreedtes, gegroepeerd in een carrévormig blok rond een mandelig binnenterrein. Om het plan een eenduidige en robuuste uitstraling te geven passend bij de rest van de architectuur van de blokken op de Müllerpier, werd voor alle kavels dezelfde baksteen voorgeschreven [Eems van Strating].

De ontwikkeling is verdeeld over twee fases. Begin 2015 is de verkoop van de kavels aan de waterkant [kavels 1 t/m 18] gestart. Fase II, waarvan K28 het sluitstuk vormt, telt tien kavels [19 t/m 28] , vier langs de noordelijke rand en zes aan de oostzijde, die in de verkoop zijn gegaan op het moment dat de bouwplannen van fase I hun voltooiing naderden. De kavels liggen op een schitterende locatie aan de Maas. Water en vrijheid gaan hier hand in hand met de stedelijkheid van winkels, horecagelegenheden, scholen, sportschool en de tramhalte om de hoek.  

Create kavel 28

Kavel 28 maakt onderdeel uit van het noordblok: een viertal woningen met tuin op het zuiden. JagerJanssen maakte een ruimtelijke woning, die de mogelijkheid biedt om de bovenste anderhalve laag apart te gebruiken. 
Omdat kavel 28 een hoekkavel is, hebben we de 3 gevels in samenhang ontworpen. De voorgevel is streng en consequent van opzet, op dat ene hoekraam bovenin na. Assymmetrisch en onbekommerd slingert dat zich juist om de hoek. Zo krijgt ook de zijgevel betekenis. Aan de tuinkant is een pui met veel glas.

De vernuftige indeling maakt deze woning tot iets heel bijzonders. Doordat de bovenste anderhalve woonlaag separaat kan functioneren, is flexibel gebruik van het huis maximaal. Dit gedeelte is bereikbaar middels een compacte huislift en dus levensloopbestendig. Dit maakt dat het geschikt is bijvoorbeeld als pied-á-terre voor opa en oma, lekker dichtbij, maar toch ook met de nodige privacy. Of voor een au-pair aan huis. Of op termijn een eigen plek voor studerende kinderen. Het is allemaal mogelijk. Maar het kan ook 'gewoon' een grote gezinswoning zijn natuurlijk.

Kavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architectenKavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architectenKavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architectenKavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architecten
Projectnummer
2016463
Opdrachtgever
Renate
Oplevering
juni 2019
Status
Nederland
Werkzaamheden
ontwerp tm omgevingsvergunning
Ontwerpteam
Alex Jager, architect
Rogier Janssen, architect
Medewerkers
Michelle Kox
Eilien Neumann
Martijn Feenstra
Adviseurs
Nico Alsemgeest, directievoering
Adviesbureau Sterk, constructeur
Aannemer
Bouwbedrijf Kon, Goudriaan
Fotografie
eigen kiekjes