Huis Hanendick

Historische interpretatie

De blauwdrukken van weleer toonden ons een traditionele kleine boerderijwoning aan de Kosterijweg, één van de eerste straten van Eelde, die rond de kerk loopt. In ons ontwerp hebben we het silhouet van de oude woning behouden in zowel de karakteristieke knik in het dak, de ligging op de kavel en de globale breedte. Er ontstaat een moderne invulling met respect voor het verleden.

Het ontwerp is te lezen als een monoliet bakstenen volume waarin een rechthoekige doos is geplaatst. Hierin bevinden zich de verblijfsruimtes. De slaapkamers op de verdieping staan in verbinding met twee ‘badhuisjes’ die onder zich onder de beide nokken bevinden. Het bakstenen volume is puur en abstract, oud en modern tegelijk. Vlechtwerk is toegepast om de overgang naar de eveneens bakstenen dakvlakken te perfectioneren. Het metselverband loopt overal consequent door zodat diepte en dikte van de vorm benadrukt worden.

Plattegronden van huis HanenDick te Eelde

Plattegrond van Huis HanenDick van JagerJanssen architecten BNA

HOUSE JAGER - HISTORICAL INTERPRETATION

The silhouette of the original farmhouse served as an inspiring starting point for the new design. Both situation and size on the plot as well as the characteristic kink in the roof were preserved. The side facades are designed as recognizable volumes and provide room for all support functions. The in-between living area can develop and transform as desired.

CASA JAGER - INTERPRETACIÓN HISTÓRICA

La silueta de la granja original, sirve como un inspirador punto de partida para el nuevo diseño. Tanto la situación como las dimensiones sobre el perímetro dado, así como el ángulo de inflexión característico en la azotea han sido conservados. Las fachadas laterales estan diseñadas como volúmenes reconocibles y proporcionan el espacio para todas las funciones auxiliares de la casa. La zona de estar intermedia se configura así para desarrollarse libremente.

 

Opdrachtgever
fam. Jager
Oplevering
maart 2007
Werkzaamheden
Ontwerp en directie
Ontwerpteam
ir. Alex Jager, architect
ir. Rogier Janssen, architect
Medewerkers
Marijn Boterman
Adviseurs
Constructie: MADAR, Delft
Aannemer
ir. Marcel van der Sluis
Fotografie
Rob 't Hart
BijlageGrootte
PDF icon house hanendick_EN.pdf1.11 MB

Gerelateerd