Huis Renate

Create@Müllerpier K28

De Müllerpier in Rotterdam is een voormalige havenpier aan de westzijde van het stadscentrum. De wigvormige pier is aan drie zijden omsloten door water. Het stedenbouwkundige plan werd tussen 1998 en 2003 door KCAP gemaakt en bestaat uit een aantal blokken die parallel zijn gelegd aan de oost- en westkades. Tevens is een paar blokken gedraaid. Zie hieronder een beeld van KCAP:

beeld van KCAP

Een en ander resulteert op ooghoogte in een vloeiende aaneenschakeling van wigvormige ruimten.

De woning van Renate maakt onderdeel uit van het carrévormige blok op de kop van de pier.

Create@Müllerpier 

Het carrévormige blok zou worden uitgegeven als vrije kavels, KCAP ontwikkelde de voorwaarden ervan. Zo ontstond Create@Müllerpier: een plan met 28 geschakelde vrije kavels variërend in beukbreedte en met een mandelig binnenterrein.

Om het plan een eenduidige en robuuste uitstraling te geven passend bij de rest van de architectuur van de blokken op de Müllerpier, werd voor alle kavels dezelfde baksteen voorgeschreven [Eems van Strating]. Begin 2015 is de verkoop van de kavels aan de waterkant [kavels 1 t/m 18] gestart. Toen deze kavels hun voltooiing naderden zijn de laatste 10 kavels [19 t/m 28] verkocht.  

Create kavel 28

Kavel 28 maakt onderdeel uit van het noordblok: een viertal woningen met tuin op het zuiden. JagerJanssen maakte een ruimtelijke woning, die de mogelijkheid biedt om de bovenste anderhalve laag apart te gebruiken. 

Omdat kavel 28 een hoekkavel is, hebben we de 3 gevels in samenhang ontworpen. De voorgevel is streng en consequent van opzet, op dat ene hoekraam bovenin na. Assymmetrisch en onbekommerd slingtert dat zich juist om de hoek. Zo krijgt ook de zijgevel betekenis. Aan de tuinkant is een pui met veel glas.

[meer binnenkort]

Kavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architectenKavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architectenKavel 28 Create@Mullerpier door JagerJanssen architecten
Projectnummer
2016463
Opdrachtgever
Renate
Oplevering
juni 2019
Status
Nederland
Werkzaamheden
ontwerp tm omgevingsvergunning
Ontwerpteam
Alex Jager, architect
Rogier Janssen, architect
Medewerkers
Michelle Kox
Eilien Neumann
Martijn Feenstra
Adviseurs
Nico Alsemgeest, directievoering
Adviesbureau Sterk, constructeur
Aannemer
Bouwbedrijf Kon, Goudriaan
Fotografie
eigen kiekjes