Huize MAD

Create Müllerpier K21

De Müllerpier in Rotterdam is een voormalige havenpier aan de westzijde van het stadscentrum. De wigvormige pier is aan drie zijden omsloten door water. Het stedenbouwkundige plan werd tussen 1998 en 2003 door KCAP gemaakt en bestaat uit een aantal blokken die parallel zijn gelegd aan de oost- en westkades. Tevens is een paar blokken gedraaid. Zie hieronder een beeld van KCAP:

beeld van KCAP

Een en ander resulteert op ooghoogte in een vloeiende aaneenschakeling van wigvormige ruimten.

De woning van Renate maakt onderdeel uit van het carrévormige blok op de kop van de pier.

Create@Müllerpier 

Het carrévormige blok zou worden uitgegeven als vrije kavels, KCAP ontwikkelde de voorwaarden ervan. Zo ontstond Create@Müllerpier: een plan met 28 geschakelde vrije kavels variërend in beukbreedte en met een mandelig binnenterrein.

Om het plan een eenduidige en robuuste uitstraling te geven passend bij de rest van de architectuur van de blokken op de Müllerpier, werd voor alle kavels dezelfde baksteen voorgeschreven [Eems van Strating]. Begin 2015 is de verkoop van de kavels aan de waterkant [kavels 1 t/m 18] gestart. Toen deze kavels hun voltooiing naderden zijn de laatste 10 kavels [19 t/m 28] verkocht.  

Create kavel 21

Kavel 21 maakt onderdeel uit van het oostblok: een zestal woningen.

[meer binnenkort]

Projectnummer
2016465
Opdrachtgever
María, Alex en Daniél
Oplevering
Q4 2019
Status
In uitvoering
Werkzaamheden
alle architectenwerkzaamheden
Ontwerpteam
Alex Jager, architect
Medewerkers
Michelle Kox
Martijn Feenstra
Aannemer
Bouwbedrijf Kon, Goudriaan
Fotografie
eigen kiekjes