SCARchitecture

fraaie vrije kavels in de stad

Op onze ontdekkingsfietstochten rond ons bureau stuitten we op een aantal lege plekken in het stedelijk weefsel: plekken waar ooit iets gestaan heeft, maar waar om onduidelijke redenen nu niks meer is. Deze schijnbaar vergeten plekken zijn vaak een storende onderbreking in het straatbeeld en resulteren meer dan eens in gefragmenteerde bebouwing aan weerszijden. Door het ontbreken van een natuurlijke vorm sociale controle werkt de rommelige aanblik verloedering in de hand. En dat heeft natuurlijk weer zijn weerslag op het gevoel van veiligheid.

Vanaf 2008 hebben we een aantal van deze vergeten plekken in kaart gebracht in de Rotterdamse wijken Agniesebuurt, Liskwartier en Oude Noorden. Geleidelijk ontstond het idee om een aantal vergeten plekken in samenhang te ontwikkelen, waarbij elke plek zijn directe context respecteert. Geen eenheidsworsten, maar individuele maatpakjes die geworteld zijn in de buurt en samen bewust maken van positieve veranderingen in de wijk. 

Een aantal aangemerkte 'vergeten' plekken

Zo kwamen we op SCARchitecture. We genezen de wonden in het stedelijk weefsel. Het resultaat, hoe goed ingepast ook, verraadt altijd iets van de oorspronkelijke wond. Het is daarmee een stukje gestolde geschiedenis.  

SCARchitecture kavels: fraaie vrije kavels

Rotterdam heeft moeite met het aantrekken en vasthouden van hogeropgeleiden. Met name voor hogeropgeleide gezinnen is het grondgebonden woningaanbod rond het centrum onvoldoende. Het gaat hierbij om gezinnen uit de 'rode doelgroep' die op zoek zijn naar een comfortabele doch avontuurlijke woonomgeving, zoals Rotterdam die kan bieden.

De SCARchitecture kavels kunnen hier een positieve bijdrage in leveren. Wie wil er nou geen nieuwe, betaalbare en grondgebonden gezinswoning met tuin nabij het centrum van Rotterdam? Eén die op maat gemaakt is, toekomstbestendig en onder architectuur ontworpen? 

Deze aantrekkelijk vorm van inclusieve gentrification boekt winst op alle terreinen:

  • Grondgebonden woningen vaak met tuin uitermate geschikt voor gezinnen in de stad;
  • Hogeropgeleiden binden aan Rotterdam;
  • Duurzaam door intensiever gebruik bestaande buurt- en wijkfaciliteiten;
  • Draagt bij aan minder scheefwonen;
  • Meer eigen woningbezit zorgt voor meer betrokkenheid bij de buurt;
  • Past in de trend van kleinschalige ontwikkelingen;
  • Kwalitatieve ingrepen dragen bij aan prettiger leefomgeving;
  • Het gevoel van onveiligheid neemt af;
  • Positieve invloed op waardeontwikkeling corporatiebezit

SCAR#19

Op eigen initiatief hebben we in 2010 voor SCAR#19 aan de Schoonoordstraat een informatieplan ingediend. Dit initiatief werd buitengewoon positief ontvangen door de gemeente.

Het informatieplan van JagerJanssen voor SCAR#19 aan de Schoonoordstraat met centrale kern, een moderne gevel met bloemkozijnen en een hedendaagse kroonlijst.

In 2012 werden we benaderd door architectenkoppel Gwen en Marijn, geïnteresseerd in SCAR#19. Met hen hebben we deze geweldige SCARchitecture locatie ontwikkeld, door de beperkte breedte al gauw omgedoopt in SkinnySCAR.

JagerJanssen verzorgde de onderhandelingen met corporatie Havensteder over verkrijgen van de grond en met de gemeente over de voorwaarden met betrekking tot de erfpachtconversie. Het project werd door JagerJanssen voorgedragen voor de unieke Rotterdamse pilot 'architect aan zet', waardoor de vergunning binnen één dag kon worden afgegeven. 

De architectonische uitwerking is van Gwen en Marijn, en toont op een schitterende manier aan hoe een dergelijk ontwikkeling een uitermate positieve impuls voor onze stad is. Het project werd zelfs genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2017

Meer info over de SkinnySCAR zelf is hier te vinden. 

Een fraai artikel verscheen in ArchitectuurNL 1-2017:

 

Voorheen een lege plekVoorheen een lege plek, nu een fraaie gezinswoningVoorheen een lege plek, nu een fraaie gezinswoningVoorheen een lege plek, nu een fraaie gezinswoningmet 1 been in de stad, en 1 been in de tuinmeer SCARs
Projectnummer
I2009002 SCARchitecture
Opdrachtgever
JagerJanssen
Oplevering
2016 [SCAR#19]
Status
studie
Werkzaamheden
initiatief/haalbarheid/ontwikkeling/proces
Ontwerpteam
Alex Jager
Rogier Janssen
Fotografie
Ossip van Duivenbode