Sportpaviljoen VOC

Hedendaagse toevoeging aan bestaand clubhuis

DEVRIES en JagerJanssen verzorgden de uitbreiding van het bestaande clubhuis van voetbal- en cricketclub V.O.C. Het project maakte onderdeel uit van de Rotterdamse pilot ‘Architect aan Zet’, waarbij de architect verantwoordelijk is voor zowel de technische als de ruimtelijke toetsing.

Het bestaande clubhuis van Rotterdamsche Cricket- en Voetbal Vereeniging V.O.C. werd in 2004 gerealiseerd. Door gestage groei van het aantal leden ontstond echter gaandeweg de wens om meer kleedruimte en veldcapaciteit te realiseren. DEVRIES architectuur en interieurarchitectuur en JagerJanssen architecten BNA maakten het ontwerp voor de aanpassing. Zowel Marco [DEVRIES] als Rogier [JagerJanssen] voetballen bij V.O.C. Een aantal aanleidingen lag ten grondslag aan de wens om het bestaand gebouw uit te breiden:

  • Om te voldoen aan KNVB normen kwam de club 6 kleedkamers te kort;
  • Er was een wens om te starten met meisjesvoetbal;
  • Vanwege de vele commissies, cursussen en overleggen was er een tekort aan mulitifunctionele ruimtes;
  • Het kantoor van de verenigingsmanager lag niet zo centraal dat deze gemakkelijk overzicht over de velden, entree en parkeerplaats had;
  • Om de cricketfaciliteiten op interlandniveau te brengen was uitbreiding gewenst om umpires, pers en overige genodigden goed te ontvangen; 
  • Baropslag, plek van technische ruimte en algehele routing was niet optimaal

Het ontwerp

Het voetbalseizoen beslaat grofweg een halfjaar, het andere halfjaar wordt het complex gebruikt voor cricket. Het bestaande clubhuis richtte zich voornamelijk op het hoofdvoetbalveld, dat haaks op het hoofdcricketveld ligt. De uitbreiding richt zich juist voornamelijk op dit veld.

De uitbreiding richt zich op het hoofdcricketveld en is ontworpen als een sierlijke slinger, voortkomend uit en vervolgens gedrapeerd om het bestaande clubhuis. Twee trappen fungeren als logisch intermediair: de bestaande entreetrap en de nieuwe trap die vanaf het terras toegang geeft tot de velden. 

Net als in het bestaande clubhuis zijn de kleedkamers op de begane grond gesitueerd, de entrees bevinden zich in de bakstenen plint. 

Op het bestaande clubhuis ligt roodbruine bitumen, op de uitbreiding werd rode kunststof dakbedekking toegepast. In dakhelling en overstek zoekt de uitbreiding nadrukkelijk aansluiting bij bestaand. 

Toekomstige generaties

Met de nieuwe uitbreiding investeert V.O.C. in een duurzame ontwikkeling van de club. De uitbreiding van het aantal kleedkamers en het toevoegen van kwalitatief hoogwaardige multifunctionele ruimtes zal leiden tot een optimaler en intensiever bezetting, meervoudig gebruik van de velden en een maximale beleving. 

De combinatie van zomersport Cricket en wintersport voetbal is op zichzelf al een goede manier om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte.

V.O.C. heeft uit oogpunt van maatschappelijk verantwoord ondernemen bewust de architectuuropdracht gegund aan twee van haar leden. Zo verzekert de club zich van een buitengewoon betrokken ontwerpteam.

toekomst van ons vak: Architect aan Zet

In overleg met de opdrachtgever werd besloten om het project aan te dragen voor het Rotterdamse onderzoeksproject ‘Architect aan Zet‘. Binnen dit onderzoek verzorgt de architect zowel de technische als ruimtelijke toetsing.

Binnen het onderzoeksproject dienden we de ruimtelijke aspecten van de aanvraag voor omgevingsvergunning voor te leggen aan een collega-architect. Architect Lex van Deudekom was bereid om deze collegiale toetsing [4-ogen-methode] op zich te nemen.

De omgevingsvergunning werd binnen één dag verleend.

Projectnummer
2013421
Opdrachtgever
VOC
Oplevering
december 2014
Status
opgeleverd
Werkzaamheden
alle architectenwerkzaamheden
Ontwerpteam
Marco de Vries [DEVRIES]
Rogier Janssen
Alex Jager
Adviseurs
Tom Grootscholten [Lineair BM]
Aannemer
Aannemingsbedrijf Spee
Fotografie
JagerJanssen architecten BNA [impessies]
BijlageGrootte
PDF icon Projectboekje over de uitbreiding van het clubhuis3.38 MB

Gerelateerd