Collectief Particulier Opdrachtgeverschap is een vorm van samenbouw, waarin de toekomstige bewoners zich als opdrachtgever verenigen in een Vereniging van Opdrachtgevers. 
Op basis van de gezamenlijke woonwensen worden beslissingen gemaakt over de omgeving en het gebruik van gezamenlijke [buiten] ruimten. Door de projectbegeleiders worden de kaders opgesteld en de zelf in te vullen wensen op elkaar afgestemd. 

anders ontwikkelen

In een traditioneel ontwikkelmodel koop je een woning via een makelaar van een ontwikkelaar. De ontwikkelaar loopt risico: hij financiert het voortraject. Daar staat een goede winst tegenover.
Bij CPO hanteren we een ander ontwikkelmodel. De kopers verenigen zich in een vereniging van opdrachtgevers [VVO] en nemen de positie van ontwikkelaar in. Samen met de adviseurs vormen ze de bouwgroep. 
We ontwikkelen dus zelf het project waarbij de architecten de organisatie van het proces op zich nemen. Er wordt geen winst gemaakt, je betaalt wat het project kost.

de stichtingskostenopzet

In de stichtingskostenopzet [stiko] zetten we alle kosten van het project op een rij, met een flinke reserve.
Grondkosten: de vereniging koopt de grond van de gemeente tegen een voorafgesproken prijs. 
Bijkomende kosten: de bijkomende kosten zoals honoraria van adviseurs, leges, aansluitkosten, campagnekosten etc. liggen vooraf vast.
Bouwkosten: deze worden ingeschat op basis van actuele kengetallen, rekening houdend met het kostenniveau van start bouw. 

verdeling van de kosten

De stichtingskosten moeten worden gedekt door de koopsommen van de woningen. De koopsommen komen tot stand door toedeling van de kosten aan de verschillende woningen. Deze toedeling van kosten moet recht doen aan de onderlinge marktwaarde van de verschillende woningen. De marktwaarde van de verschillende referentiewoningen binnen het project wordt door een makelaar bepaald.
Eventuele daling of stijging van kosten wordt verdeeld volgens de vastgestelde verdeelsleutel.